Systém krvných skupín u psov sa nazýva Dog Erythrocyte Antigens (skrátene DEA). Čísla potom označujú konkrétnu krvnú skupinu. U psov je objavených zatiaľ 8 základných krvných skupín, ktoré sa značia ako DEA 1.1, DEA 1.2 a DEA 3-8.

DEA 1.1 je klinicky najdôležitejšia, pretože najčastejšie spôsobuje transfúzne reakcie. Psy môžu byť klasifikované ako pozitívne alebo negatívne pre každú krvnú skupinu. Prevažná väčšina psov má krvnú skupinu DEA 1.1 pozitív. Iba malé percento psov je DEA 1.1 negatívnych. Psy s krvnou skupinou DEA 1.1 negatív sú veľmi vhodné ako darcovia krvi. 


Traduje sa, že pri prvej transfúzii krvná skupina nehrá rolu, pretože sa vychádza z toho, že je riziko transfúznej reakcie veľmi malé. Na rozdiel od ľudí alebo mačiek sa psy nerodia s protilátkami proti cudzím krvným skupinám. V skutočnosti toto tvrdenie platí iba pri psoch s krvnou skupinou DEA 1.1 pozitív. Príjemca s krvnou skupinou DEA 1.1 negatív by mal aj pri prvej transfúzii vždy dostať zhodnú krvnú skupinu. Z toho vyplýva, že DEA 1.1 negatív je univerzálny darca a DEA 1.1 pozitív je univerzálny príjemca. Ale aj v tomto prípade je vždy nutné robiť pred transfúziou test kompatibility. 


Pre zníženie potencionálnych rizík pre príjemcu sa však odporúča podať zhodnú krvnú skupinu aj pri prvej transfúzii.

Pri každej ďalšej transfúzii sa musí venovať veľká pozornosť krvnej skupine, pretože v týchto prípadoch sú už v organizme psa prítomné protilátky proti cudzej krvi. V opačnom prípade môže transfúzia nesprávnej krvnej skupiny spôsobiť vážnu transfúznu reakciu, ktorá má pre oslabeného psa život ohrozujúce následky.